AVG

Es-specially for you

KvK 75517809
BTW nr: NL

Wij vragen uw toestemming voor behoud en gebruik van uw gegevens (AVG)

Nieuwe privacywetgeving

Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door deze nieuwe privacywetgeving mogen wij uw gegevens in veel gevallen niet zonder uw toestemming bewaren en gebruiken. Wij vragen uw toestemming voor het behoud en het gebruik van uw gegevens. Deze gegevens zijn voor ons van groot belang om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Met behulp van uw gegevens kunnen wij: Contact met u opnemen bij calamiteiten; Contact met u opnemen als een behandeling wordt geannuleerd; Persoonlijke aanbiedingen doen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent; Gegevens van de behandelingen bij te houden, die altijd door u opvraagbaar zijn.

Wij vragen uw toestemming

Het bewaren van uw persoonsgegevens en behandel en koophistorie; het sturen van servicemails zoals een herinnering; Het sturen van een e-mail bij een annulering van een behandeling ; Het sturen van een SMS bij een last-minute annulering; Het sturen van de nieuwsbrief; Het sturen van informatie over nieuwe activiteiten en aanbiedingen.

Bij een of meerdere nog lopende reservering blijven uw gegevens in elk geval bewaard. Ook in dít geval hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens daarna te mogen behouden en gebruiken.

Privacyverklaring

Es-specially for you, gevestigd aan Bakkerspleintje 1, 1901 EM Castricum Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Info@esspeciallyforyou.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Es-specially for you verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Behandel geschiedenis
Medicijn gebruik
IP-adres

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@esspeciallyforyou.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Es-specially for you verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren

De door jou bij je bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Je gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.


Geautomatiseerde besluitvorming

Es-specially for you neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de salon) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Es-specially for you bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, Adresgegevens, Ordergegevens > 7 jaar > De belastingdienst verplicht ons de crediteurenadministratie 7 jaar te bewaren, hieronder vallen alle voornoemde gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Es-specially for you verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Es-specially for you blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stratoo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Bewaartermijn: 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stratoo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@esspeciallyforyou.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Es-specially for you wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Es-specially for you neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze salon tel 0251 839 798 of via info@esspeciallyforyou.nl

Afmelden nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Je kunt je na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het aanvinken van de link onderin de nieuwsbrief.

Nog vragen?

Indien u nog vragen heeft over ons Privacy beleid, dan kunt u een e-mail sturen naar info@esspeciallyforyou.nl. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.


 
E-mailen
Bellen